1. Üldsätted 


1.1Tellimistingimuste kehtivus

Kui on sooritatud ostumüügi tehing, siis on Klient tutvunud tellimistingimustega ja nendega nõustunud.

1.2. Lepingu sõlmimine ja jõustumine

Müügileping loetakse sõlmituks kui Klient on teostanud tellimuse HEADLINER GRUPP OÜ e-poe keskkonnas. Pärast tellimuse kinnitamist asutakse tellimust täitma.  Tarneaeg on reeglina 3-4 tööpäeva. Igale tellimusele lisandub  saatekulu, vastavalt tarneviisile.

1.3. Tellija õigus Lepingust taganeda ja kaup tagastada

Tellijal on õigus taganeda Lepingust ja tagastada tellitud kaup 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest alates.Lepingust taganemiseks tuleb Tellijal viia kaup originaalpakendis koos kõikide markeeringutega kauba üleandmise kohta (elukohajärgsesse postiasutusse). Kaup ei tohi olla kasutatud. Tellija-poolseks Lepingust taganemiseks loetakse ka kauba tähtajalist tagastamist ilma tagastusleheta. HEADLINER GRUPP OÜ tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba tagastamisest. Postikulu ei tagastata. HEADLINER GRUPP OÜ-l on õigus tasaarvestada tagastamisele kuuluv summa Tellija ülejäänud tellimustest tulenevate HEADLINER GRUPP OÜ nõuetega Tellija vastu.

1.4. HEADLINER GRUPP OÜ taganemisõigus

HEADLINER GRUPP OÜ-l on õigus Lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik, sh varude ammendumise tõttu, enam tarnida. Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel kas telefoni, e-maili või posti teel.

1.5. Kauba hind

Kaupade hinnad on Eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu (20%). HEADLINER GRUPP OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kui tellimus sisaldab kaupu, mis kuuluvad Tellijale edastamise Eesti Posti või SmartPOSTI teel lisandub tellimuse kogusummale kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile. Postikulu hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Postikulu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega ning see ei kuulu tagastamisele.
Tasu kojutoomisteenuse eest arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega ja see ei kuulu tagastamisele. Postiteenuse eest sel juhul täiendavat tasu ei lisandu.

1.6.Toote tagastamine ja –vahetamine

Rõivaste ja jalatsite vahetamisel teise suurusega sama artiklinumbri ja värviga toote vastu, ei lisandu vahetatud kauba kättetoimetamisel kauba hinnale postikulu.

NB! Tagasi võetakse ja/või ümber vahetatakse ainult kasutamata tooteid, millelt ei ole  eemaldatud hinnasilti jms markeeringuid ning millel on säilinud pakend ja kaubanduslik välimus!

Kõigile HEADLINER GRUPP OÜ poolt müüdud kaupadele kehtib pretensioonide esitamine Võlaõigusseaduses ettenähtud korras.Tagastamisele ei kuulu kategooriast "Sokid" ostetud tooted .Toote tagastamiseks saatke sellekohane teade e-mailile info@headliner.ee kus on ära toodud järgmine info: 

1. tellimuse number
2. tagastatava toote kood + suurus
3. soovitud vahetatava toote kood + suurus 
4. soovitatavalt tagastamise põhjus
5. arveldusarve number, kuhu raha tagasi kanda

 

1.7.Toodete tarnimine

Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:

1. Valides SmartPosti pakiteenuse toimub paki edastamine Kliendini eelnevalt tellimuses märgitud sihtkohaga pakiautomaadi kaudu. Paki saabumisel sihtkohta saadetakse Kliendi mobiilile SMS sõnum- ja e-mailile teavitus isikliku uksekoodiga, mille alusel Klient paki pakiautomaadist kätte saab. Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 päeva alates paki sisestamisest, kui pakile järgi ei minda, tagastatakse see saatjale. Pakiautomaatide asukohad leiad siit.

Tarneaeg 3-4 tööpäeva. Kui paki suurus on suurem kui 60x60cm, siis võetakse tellijaga ühendust ning saadetakse pakk Kliendile koju Eesti Posti kulleriga.

2. ELS kuller:

Kliendile helistatakse saadetise postitamisele järgneval tööpäeval ning lepitakse kokku sobilik kättetoimetamise aeg samal päeval või saaja soovil järgneva 6 päeva jooksul.

Kui saadetis jääb väljastamata, siis viiakse saadetis hoiustamisele lähimasse postiasutusse, hoiuaeg 7 päeva. Kliendile edastatakse teade saadetise saabumisest ja ta saab sellele postiasutusse järele minna.

3. Tulen ise järele.
Kaubale on võimalik järele tulla meie kontorisse Tartus, Ringtee 37a II korrus esmaspäevast kolmapäevani 12.00 - 17.30

1.8. Tellimuse eest maksmine

1.8.1. Tellimuse eest on võimalik maksta e-poes terves või poole tellimuse summa ulatuses. Ülejäänud pool tasutakse kauba kättesaamisel ning on võimalik ainult SmartPOST pakiautomaati kasutades või ise kaubale järgi tulles.

1.8.2. Vastavalt kokkuleppele või Saatja poolse eksimuse tõttu kauba kätte saanud Tellija ilma eelnevalt kauba eest tasumata, on Tellijal kohustus kauba eest tasuda vastavalt kokku lepitud tähtajaks või hiljemalt 5 päeva jooksul kauba kättesaamise hetkest, kui 5 päeva jooksul kauba kättesaamise hetkest pole teavitatud tellimuse tühistamise soovist ja kaup pole tagasi saadetud Saatjale.

1.8.3. Kui Tellija on kauba kätte saanud eksimuse tõttu enne kauba eest tasumist ja pole tasunud tellimuse eest 5 päeva jooksul kauba kättesaamise hetkest on Saatjal õigus tasumata jäänud arvetelt nõuda viivist 0.5% päevas tasumata summast.

1.9. Vastutus ja vääramatu jõud

1.9.1 HEADLINER GRUPP OÜ vastutab Kliendi ees HEADLINER GRUPP  OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 

1.9.2 Klient vastutab HEADLINER GRUPP OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

1.9.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). 

1.9.4 HEADLINER GRUPP OÜ ei kompenseeri moraalse kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

1.9.5 HEADLINER GRUPP OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (HEADLINER GRUPP OÜ-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel. 

1.9.6 HEADLINER GRUPP OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

1.10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
HEADLINER GRUPP OÜ-l on õigus koguda ja töödelda Tellija poolt HEADLINER GRUPP OÜ-le avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks ja kavandamiseks ka kolmandatele isikutele, muuhulgas postiteenuse osutajatele. HEADLINER GRUPP OÜ-l on õigus kasutada Tellija elu- või asukoha aadressi ka oma emaili kontakte majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale

1.11. Tellimuse vastuvõtmisest keeldumine

HEADLINER GRUPP OÜ-l on õigus keelduda Tellijalt tellimuse vastuvõtmisest, kui Tellija on Lepingust taganenud ja tellitud kauba väljaostmata tagasi saatnud 3 (kolm) või enam korda kaheteist (12) kuulise järjestikkuse ajaperioodi jooksul.

1.11.1 Kui tellija on tellimust tehes märkinud tasumisviisiks "arve alusel" ja ei ole tasunud arve alusel tellitud kauba eest 5 päeva jooksul, kuulub tellimus tühistamisele ja kaubad pannakse uuesti müüki.

1.12. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

1.12.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2))Kliendil on õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

1.12.2 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis tarbijal asendamist nõuda ei ole võimalik. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).

1.12.3 Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise teate esimesel võimalusel elektronpostiaadressile info@headliner.ee . Ilma mõjuva põhjuseta nimetatud tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole Kliendil õigus HEADLINER GRUPP OÜ-lt nõuda toote parandamist ega vahetamist. Saadetav teade peab sisaldama arve koopiat, kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, HEADLINER GRUPP OÜ-le esitatavat nõuet ja võimalusel fotosid.

1.12.4 HEADLINER GRUPP OÜ ei vastuta: 
-  Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest; 
-  defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; 
-  toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

1.13.1 Kinkekaardid ja nende kehtivus.

HEADLINER GRUPP võib loosida, jagada või müüa kinkekaarte, millel on rahaline väärtus ja selle summa on näidatud kinkekaardil.

Kinkekkrdi kehtivus on 1 aasta kinkekaardi väljastamise hetkest ( kui kinkekaardi tagaküljel pole märgitud templiga teistsugust tähtaega ja mille juures on HEADLINER GRUPP juhatuse liikme kinnitav allkiri).

Kui kinkekaardiga soetatud ost on väiksema värtusega kui kinkekaardil näidatud, siis HEADLINER GRUPP ei kohustu tagasi maksma tekkinud vahet. Kui kinkekaardiga soetatud toode on suurema väärtusega kui kui kinkekaardi väärtus siis tuleb kliendil tekkinud vahe juurde maksta.

1.14. Muud tingimused:

1.14.1. HEADLINER GRUPP OÜ  kasutab informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. HEADLINER GRUPP OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. 

1.14.2 HEADLINER GRUPP OÜ jätab endale õiguse saata Kliendile aegajalt infot uute toodete, kampaaniate ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist HEADLINER GRUPP OÜ andmebaasist. 

1.14.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja HEADLINER GRUPP OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 

1.14.4.Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega on nii Kliendil kui ka HEADLINER GRUPP OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

Helista meile: +372 508 9242
Minu ostukorv
Summa: 0 EUR

Värskemad uudised

20.07.2019

viibime puhkusel ajavahemikul 20.07-30.07.2019

tellimustega tegeleme esimesel võimalusel peale puhkust.

Pakkid väljastamine toimub peale puhkus.

08.02.2019

Probleem lahendatud ja kõik tellimiseks valmis

06.02.2019

Seoses tarkvaraveaga ei saa teostada oste hetkel.